Disclaimer

Hoewel de informatie die u aantreft op deze website met uiterste zorg is geplaatst, kan deze fouten bevatten en onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel A.M. van Boven Architectenbureau B.V. zijn best doet om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. A.M. van Boven Architectenbureau B.V. ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

De verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van A.M. van Boven Architectenbureau B.V.. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van A.M. van Boven Architectenbureau B.V. is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.M. van Boven Architectenbureau B.V.. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden.

De door u bijgaand ontvangen digitale bestanden zijn door ons geproduceerd en worden op uw verzoek aan u ter beschikking gesteld ten behoeve van boven genoemd project. Tenzij anders overeengekomen, dient u het tekenhoofd van Architectenbureau A.M. van Boven B.V. te verwijderen en de tekening te voorzien van uw eigen kenmerken. Op de aan u verstrekte digitale bestanden berust copyright van Architectenbureau A.M. van Boven B.V. Bij ontvangst en ingebruikname vrijwaart u ons van de navolgende zaken.

  • verschillen in de getekende maten;
  • voor latere wijzigingen in onze bestanden ten opzichte van reeds verstrekte bestanden;
  • aanwezigheid van virussen en/of beschadigingen;
  • schade en kosten die ontstaan door wijzigingen, aanvullingen, bewerkingen, verstrekken aan derden;
  • verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle gegevens die verstrekt worden aan derden c.q. die geproduceerd worden met behulp van de verstrekte digitale bestanden;
  • bestanden waarin door uw toedoen (of toedoen van derden) een verandering of toevoeging heeft plaatsgevonden, moeten worden voorzien van een opschrift waaraan dit duidelijk herkenbaar is en waarin uw bedrijf of instelling vermeld wordt.

De geleverde digitale bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van ons aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren