Nieuws

Moeder Teresa Kapel

18/02/2020

De bezoekersaantallen bij de katholieke kerk lopen terug, door de leegstand van kerken hebben we eerder met een van onze vaste partners de ‘Exoduskerk’ in Gorinchem en de ‘San Salvatorkerk’ in ‘s-Hertogenbosch herbestemd. Ook de kerk binnen de ‘R.K. Parochie Heilige Michaël’ in Sint-Michielsgestel heeft te maken met een teruglopend bezoekersaantal. We zijn benaderd voor de realisatie van de ‘Moeder Teresa Kapel’. Een kapel die “kan zinvol zijn voor de groei van de gemeenschapszin en saamhorigheid in een gemeente…” aldus priester Pieter Maria Zimmermann. Door o.a. de ontwikkeling van de kapel wil de heer Zimmerman de Rooms katholieke kerk weer onder de aandacht brengen.

De ‘missie’ van de heer Zimmerman; “Cultuur is een zichzelf voortdurend scheppend en herscheppend gegeven. Wij zijn van mening dat mensen niet alleen als observanten in deze cultuur behoren te bewegen, maar veeleer als actieve participanten een bijdrage dienen te leveren aan het bouwen en in stand houden van deze cultuur. De bouw van een kapel zal een waardevolle bijdrage leveren aan de burgerschapsvorming van onder andere jongeren, die later zelf de maatschappij vorm zullen geven. Tijdens de bouw van een kapel ontmoeten verleden, heden en toekomst elkaar. Ten eerste is er namelijk aandacht voor de historisch- culturele herkomst van onze maatschappij, waarin de christelijke religie altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Ten tweede vormt de bouw van een kapel een bijdrage aan de verheffing van de staat waarin de cultuur zich momenteel bevindt. Het dorp- of stadsbeeld zal verfraaid worden en door de mogelijkheid van rust, bezinning en gebed in de kapel wordt ook tegemoetgekomen aan een spiritueel verlangen dat bij veel mensen leeft. Ten derde zal een kapel, gekeken naar de toekomst, een bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van een jarenlang bestaande traditie in onze streken om kapellen te bouwen. Bovendien kan de kapel zinvol zijn voor de groei van de gemeenschapszin en saamhorigheid in een gemeente.”

Zoals eerder al gezegd; “Alle zegen komt (van) van Boven…” 😉

Meer informatie betreffende de ‘Moeder Teresa Kapel’ is te vinden op www.spes-nostra.com.